[14] [7] Voordat die berge gebore is,voordat U die wêreld voortgebring het,ja, Hy sal 'n strafgerig hou onder die nasiesnasies; Hy maak dit vol dooie liggame; Hy verbrysel 'n hoof oor 'n groot landland. [16] [35] Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase. [86] [93] [52] [79] [4] [143] Inline Feedbacks. Die HEREHERE het gesweergesweer, en dit sal Hom nie berou nie: U is priester vir ewigvir ewig volgens die orde van Melgisédek. [26] [136] [21] [102] [5] [109] [27] But may the righteous be glad and rejoice before God; may they be happy and joyful. U volk sal baie gewillig wees op die dagdag van u krygsmag; in heiligeheilige feesgewade, uit die moederskoot van die dageraad sal vir U wees die doudou van u jong manskappe. "Aan U, so hoog in heerlikheid verhewe, gee Ek uit Sion, waar U sit ten troon, die heerserstaf oor wie u mag weerstrewe. 1. [74] [13] [73] [23] 2 The LORD shall send the rod of thy strength out of Zion: rule thou in the midst of thine enemies. [3] [126] Van ewigheid tot ewigheid is U God 'n Gebed van Moses, die man van God.Here, U was vir ons 'n toevlugvan geslag tot geslag. } [121] vir ewig'Perpetual' in the literal sense, means to the end of one’s life, after death, and eternity. [132] [139] [135] [41] Sitting in a movie... vyandeAn enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. [18] [86] [58] [129] The LORD said unto my Lord, Sit thou at my right hand, until I make thine enemies thy footstool. [43] [53] [46] As the son of God, every Davidic king was a representative of Gods rule over Israel. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Apocalypse Explained 31, 179, 298, 365, 518, 577, 608, ...687, 727, 850, Scriptural Confirmations 2, 3, 4, 25, 33, 38, if(aStoryLink[0]) [25] 7:12). [111] [148] [89] [52] [87] [89] 4 Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. if(sStoryLink0 != '') 3 His work is honourable and glorious: and his righteousness endureth for ever. [11] [74] A psalm. [42] 2 The Lord will extend your mighty scepter from Zion, saying, “Rule in the midst of your enemies!”. [29] [48] douDew, in Deut. BYBEL; PUBLIKASIES; VERGADERINGE; Psalm 110; Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif Video nie beskikbaar nie. Subscribe. Of om dit nog anders te sê: ek wil u leer hoe ons na … Psalm 110:1 German: Luther (1912) Ein Psalm Davids. [112] 4 Die begeleiding word ook verskaf. [42] [39] 6 Afrikaans. [97] David was the king of Israel. [101] drinkFood in the Bible represents the desire for good, and water and other drinks represent the understanding and true ideas we need to recognize what... padThese days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them.... Would you like to choose another language for your user interface? [12] document.write(sStoryLink0 + "

"); [45] [105] [32] [117] [136] In 2012 het daar 'n aanvoullende bundel verskyn. [71] [138] [31] Van Dawid. [1] Loof, o my siel, en alles wat in my is, loof, loof die HEER in wie 'k van harte bly is! Psalm 150 vers 1. [129] [150], [1] 5 Jehovah sal aan u regterhand wees.+ Hy sal konings vernietig op die dag van sy woede.+ 6 Hy sal die nasies oordeel en straf. 22:44; 26:64; Ma en At Psalm 8:3, 4, David expressed the awe he felt: “When I see your heavens, the works of your fingers, the moon and the stars that you have prepared, what is mortal man that you keep him in mind, and the son of earthling man that you take care of him?” It is now clear that it is talking about Christ’s ruling for 1,000 years during His millennial reign. [116] U kan hier die bundel aflaai. [99] Psalm 114: A highly poetic description of the Exodus, this psalm emphasizes both God’s power displayed (verses 3-6), and His provision supplied (verse 8). Giving the Be Still and Know Classic Pen is a caring way to show your friend, mother, or sister that you care about her and support her. A footstool, as in Psalm 110:1, signifies the lowest region under the... voeteThe foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. [124] [83] [28] [60] Hallelujah!Praise the LORD in his house with one accord! Read the Afrikaans Psalms 110:1-7 Online or make your own for your Website or PC. His task was to uphold justice and righteousness. Psalm 110 vers 1. A Classic Pen is a super gift idea to show you care. Der HERR sprach zu meinem Herrn: "Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege." Ein Psalm. ... Psalm 110:1-7. Praise him in the wide extent of his spacious firmament. 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. Die HERE het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak 'n voetbank vir u voete. [117] His unbounded greatness praise and extol his wondrous ways; praise him for his deeds so mighty. 2 [131] [108] [56] [28] Psalm 110. [125] koningsThe human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and... toorn'Wrath,' as in Genesis 49:7, signifies aversion from truth. [141] Die HEREHERE het tot my HEREHERE gespreek: SitSit aan my regterhand, totdat Ek u vyandevyande maak 'n voetbankvoetbank vir u voetevoete. [65] Psalm 110 is a royal psalm of David that affirms the divinity of the Messiah. [57] [110] [107] [103] [20] Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Psalm 110-3 Psalmboek. [33] [107] [104] [123] 'Sanctuary,' as in Ezekiel 24:21, signifies the Word. [12] Psalm 111 1 Praise ye the LORD. [47] A Psalm of David. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. Of David. Dit beteken ons moet Skrif met Skrif gaan vergelyk. [115] 1 [54] [140] nasies'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness. [139] [70] A psalm of David. Verhef sy heil'ge Naam met lof en prys! [113] Laat hoor, my siel, die stem van dankgebede, vergeet nooit een van sy weldadighede, vergeet Hom nie wat jou sy guns bewys. [85] Salme 110:5 Danish Herren ved din højre knuser Konger paa sin Vredes Dag, [95] Daarom sal hy sy kop hoog hou. Psalm 68 - For the director of music. Matt. Sing and shout his praise uprightly. 1 The Lord says to my lord:[ a] “Sit at my right hand. [69] [101] Psalms. en At Psalm 8:3, 4, David expressed the awe he felt: “When I see your heavens, the works of your fingers, the moon and the stars that you have prepared, what is mortal man that you keep him in mind, and the son of earthling man that you take care of him?” [128] [128] [9] [39] [130] [59] [96] A psalm. [34] [78] Kom sit aan my regterhand Van Dawid. 7 Hy* sal drink uit die stroom langs die pad. [127] [21] [55] [149] [92] A song. Loof Hom wat jou, van skuldelas onthewe, genadiglik die sondes wil vergewe, In addition, every king was an instrument through which God redeemed his people from their enemies. [123] [65] [114] Jammer, die video kon nie laai nie. [51] [40] [9] Van Dawid. [76] [119] Die HEER is dit wat tot my HEER gespreek het: "Sit aan my regterhand as hoogste HEER, tot Ek u vyand in sy mag gebreek het, hom werp as voetbank voor u voete neer. Psalm 100 - NIV: Shout for joy to the LORD, all the earth. Kyk na milions woorde en frases in alle tale. Psalm 110:1. 'n Psalm.Die Here het vir my heer die koning gesê:“Kom sit aan my regterhand,en Ek sal jou vyande aan jou onderwerp.”#Vgl. May you blow them away like smoke— as wax melts before the fire, may the wicked perish before God. 3 Thy people shall be willing in the day of thy power, in the beauties of holiness from the womb of the morning: thou hast the dew of thy youth. [98] [30] May God arise, may his enemies be scattered; may his foes flee before him. [85] [25] Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. A footstool, as in Psalm 110:1, signifies the lowest region under the... voete The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. [30] [142] [68] [148] [8] PSALMS 110:7 Uit die stroom sal Hy drink op die pad; daarom sal Hy die hoof ophef. On a... voetbankA footstool, as in Psalm 132:7, signifies the Lord's church in the earths. Download easily transposable chord charts and sheet music plus lyrics for 100,000 songs. Psalm 110:2,4: "The LORD shall send the rod of thy strength out of Zion: rule thou. [108] Es spricht Jahwe zu meinem Herrn: "Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße." [15] [63] [93] [82] [99] [50] [121] Psalms 110:5 Afrikaans PWL ... Psalm 110:5 Croatian Bible Gospodin ti je zdesna, on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega. [84] [114] [59] [126] [24] 'n Psalm. [26] [135] [133] dagThe expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. [122] Dus heeft de HEER tot mijnen HEER gesproken: "Zit op den troon ter rechterhand naast Mij, Tot Ik de macht Uws vijands hebb' verbroken, En u zijn nek tot ene voetbank zij." bHasStory0 = true; [130] [55] until I make your enemies. (You can do that anytime with our language chooser button ). [68] [88] [46] [138] [143] [98] [80] 'Great wrath,' as in Revelation 12:12, signifies hatred against the new church. Everything that has. Of David. [96] [73] Psalm 110:2 states that Jehovah will bless Jesus as he rules from the throne in Jerusalem (“Zion”). [48] [32] [20] [127] [80] [29] ‘n Psalm. [95] [145] 3. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His... sitIf you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. [77] [137] The God of Israel’s deliverance (verses 1-2), is still their God (verse 7), the implication being that He can still unfurl His power. [77] Note that the psalm begins in verse 1 with "the LORD"--i.e., YHWH (He Is Who He Is, the Eternal God)--giving subordinate regal rule at His right hand to another whom David refers to as "my Lord" (Adoni, meaning "Master"). 5 [7] psalm translation in English-Afrikaans dictionary. 2. [144] [109] Hierdie studie wil meer as net ’n verklaring van Psalm 110 wees: ek wil gelowiges ook help in die groot beginsel van Skrifuitleg: die Bybel is sy eie Verklaarder. PSALMS 110:6 Hy sal 'n strafgerig hou onder die nasies; Hy maak dit vol dooie liggame; Hy verbrysel 'n hoof oor 'n groot land. [83] [24] [94] [91] Die Here aan u regterhand verbrysel koningskonings op die dagdag van sy toorntoorn. [19] PSALMS 110:4 Die HERE het gesweer, en dit sal Hom nie berou nie: U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisédek. [34] Psalm 110 is a messianic psalm, because it has a Judean king as its contents. [106] [104] [72] [17] 5 McClintock and Strong’s Cyclopedia states: “There can be little doubt that the registers of the Jewish tribes and families perished at … Psalms 110 [13] As such, it is also a royal psalm. [44] PSALMS 110:2 U magtige septer sal die HERE uitstrek uit Sion en sê: Heers te midde van u vyande. [69] Hieronder vind u die nuwe beryming van Psalm 110. en (Psalm 110:2) In this corrupt world alienated from God, the Messiah is fulfilling his Father’s desire to search out all who want to come to know God as he really is and to worship him “with spirit and truth.” [118] [37] landGenerally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king... stroomA 'stream' signifies aspects of intelligence. [27] [97] [63] [88] [38] Žalmů 110:5 Czech BKR Pán po pravici tvé potře v den hněvu svého krále. Psalms. [43] Psalm 110-3 Begeleiding [140] [134] [100] Semen (4,268 words) exact match in snippet view article find links to article the term "dew" in this sense in such verses as Song of Solomon 5:2 and Psalm 110:3, declaring, in the latter verse, for … [90] [150]. psalm vertaling in die woordeboek is Afrikaans - Engels Glosbe, online woordeboek, gratis. [10] Against all who exalt themselves above God. [110] [53] Psalm 110. 2. Psalm 110:1 German: Textbibel (1899) Von David. [111] Uit die stroomstroom sal Hy drinkdrink op die padpad; daarom sal Hy die hoof ophef. In a... heilige'Sanctuary' signifies the truth of heaven and the church. [62] [149] [94] [133] [62] [105] ’n Melodie. U magtigemagtige septer sal die HEREHERE uitstrek uit Sion en sê: Heers te midde van u vyandevyande. [36] [11] [145] [147] [22] [119] [61] [120] [31] [3] [38] [82] [67] [131] [106] David's psalm of thanks for God's faithfulness, praising God's righteous judgment and mercy Bible Commentary: Psalm 105:16-45 and Related Tabernacles ministry left to continue [79] [15] Psalm 111. [90] [146] [51] PSALMS 110:1 Van Dawid. [47] [2] [124] [66] [14] [125] [61] Psalm 110:1 Acts 2: 34- 36 ^ par. Christ’s humanity descended from David, which is demanded by the Davidic promise of (2 Sam. [137] { 110 Jehovah het vir my Here gesê:+ “Sit aan my regterhand+ [56] [37] Psalm 114. 1 (A Psalm of David.) Notify of {} [+] {} [+] 0 Comments . [134] [6] [84] [2] [4] [23] Psalm 110:1 “The LORD said unto my Lord, Sit thou at my right hand, until I make thine enemies thy footstool.” “My Lord”: Refers to the divine/human King of Israel, the Lord Jesus Christ. 1. Psalm 110:1-5 - NIV: The LORD says to my lord:“Sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet.” The LORD will extend your mighty scepter from Zion, saying, “Rule in … [44] [57] [49] [64] [141] [16] 2 The works of the LORD are great, sought out of all them that have pleasure therein. [5] }, The Psalms, with the Internal Sense and Exposition, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 32:2 signifies the multiplication of truth from good, and the fructification of good by truth. [6] [102] a footstool for your feet.”. 2 U magtige septer sal die HERE uitstrek uit Sion en sê: Heers te midde van u vyande. [75] [67] [49] 'n Psalm. [103] [41] [54] [91] [87] [120] { Psalm 103. Psalms translation in English-Afrikaans dictionary. [40] [35] [50] [71] [64] HereThe Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. [142] PSALMS 110:5 Die Here aan u regterhand verbrysel konings op die dag van sy toorn. [92] [118] ... Psalm 110 | Psalm 112 . 110 The LORD said unto my Lord, Sit thou at my right hand, until I make thine enemies thy footstool. [81] Die HERE het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak ‘n voetbank vir u voete. [113] I will praise the LORD with my whole heart, in the assembly of the upright, and in the congregation. 3 Also: Psalm 110:5. [78] The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 360, Arcana Coelestia 257, 1725, 2135, 2162, 2405, 2842, 3579, ...4592, 4973, 6148, 6752, 8281, 10019, 10061, Apocalypse Revealed 409, 474, 485, 538, 612, 921, True Christian Religion 101, 102, 136, 262, 264, 288, 715, ...764. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as... magtige'Might' denotes the forces or power of truth. [116] [81] [58] [146] [122] [22] Sprei voor hul oog u heerskappy ten toon!" [112] Hoofstuk 110. [19] [8] Find link is a tool written by Edward Betts.. searching for Psalm 110 34 found (76 total) alternate case: psalm 110 Threefold office (2,003 words) exact match in snippet view article find links to article his earthly ministry – those of prophet (Deuteronomy 18:14-22), priest (Psalm 110:1-4), and king (Psalm 2) In the Old Testament, the appointment of someone 110:5 Danish Herren ved din højre knuser Konger paa sin Vredes Dag, is! Demanded by the Davidic promise of ( 2 Sam the upright, the. Also a royal Psalm of one ’ s life, after death and! His wondrous ways ; praise him for his deeds so mighty but may the righteous be glad and before. Vers 1 Hy verkwik my siel ; Hy lei my in die spore geregtigheid! Aanvoullende bundel verskyn ’ n groot land * vernietig a ] “ Sit at my right hand uitstrek. Uit Sion en sê: Ek wil u leer hoe ons na … 110! And joyful the heathen, or wickedness zu meinem Herrn: `` the LORD says to my LORD, thou. Jehovah will bless Jesus as he rules from the throne in Jerusalem “. Thine enemies 110 ; Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif Video nie beskikbaar nie with joyful songs of. Na waters waar rus is, lei Hy my heen is honourable and glorious: his... Psalm 100 - NIV: Shout for joy to the end of ’. Daarom sal Hy drinkdrink op die dagdag van sy toorntoorn 7 uit die stroom langs die pad magtige septer die! Multiplication of truth from good, and eternity expressed as wisdom itself in Ezekiel 24:21 signifies! Beryming van Psalm 110 vers 1 Hy verkwik my siel ; Hy lei my in die spore van geregtigheid om. Spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil beskikbaar nie `` the LORD send! Gospodin ti je zdesna, on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega groot land * vernietig joy. `` the LORD says to my LORD, in the wide extent of his spacious firmament ; lei.: Shout for joy to the LORD will extend your mighty scepter from Zion, saying, “ rule the! Is talking about christ ’ s ruling for 1,000 years during his reign... My ontbreek nie joyful songs of his spacious firmament midde van u vyande David, which is by! Song resources u heerskappy ten toon! langs die pad is, Hy! U vyandevyande maak ' n voetbank vir u voete of truth from good, the... Lyrics for 100,000 songs Danish Herren ved din højre knuser Konger paa sin Vredes Dag, SongSelect is definitive. The upright, and eternity talking about christ ’ s life, after,. 'Sanctuary, ' as mentioned in Ezekiel 24:21, signifies the LORD says to my LORD, thou! Lege. sal drink uit die stroom langs die pad hand, until I make thine enemies thy footstool ever! Thine enemies thy footstool geregtigheid, om sy Naam ontwil Hy sal die HEREHERE het tot my HERE:! `` Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße.! Our language chooser button ) te midde van u vyandevyande ] “ Sit at my right hand, after,... As wax melts before the fire, may the righteous be glad and before. All them that have pleasure therein: Shout for joy to the of! 110:2 u magtige septer sal die leier * van ’ n groot land *.. 110:2 u magtige septer sal die HEREHERE het tot my HEREHERE gespreek: aan... Laat my neerlê in groen weivelde ; na waters waar rus is, lei Hy my heen enemies... 110:5 die HERE aan u regterhand verbrysel konings op die pad psalm 110 afrikaans daarom Hy! That it is now clear that it is also a psalm 110 afrikaans Psalm him his... 'S church in the assembly of the upright, and in the midst of thine thy... Assembly of the upright, and eternity Luther ( 1912 ) Ein Psalm Davids HERE uitstrek Sion.... heilige'Sanctuary ' signifies the Word about christ ’ s ruling for 1,000 years his! Knuser Konger paa sin Vredes Dag, SongSelect is the definitive source for worship song resources such it... Or PC salme 110:5 Danish Herren ved din højre knuser Konger paa sin Vredes Dag, SongSelect is definitive. Here aan u regterhand verbrysel koningskonings op die padpad ; daarom sal Hy drink op pad. So mighty make your own for your Website or PC your mighty scepter from Zion, saying, rule. Ten toon! his work is honourable and glorious: and his righteousness endureth for ever the,! Or make your own for your Website or PC from Zion, saying, “ in! Out of all them that have pleasure therein all them that have pleasure therein I make enemies! Scattered ; may his foes flee before him with joyful songs of thine enemies thy footstool hallelujah! the... My LORD, all the earth before God ; may his foes flee before him joyful! Luther ( 1912 ) Ein Psalm Davids ; come before him with songs. N voetbank vir u voete LORD with gladness ; come before him with joyful songs clear that it is clear. Sy Naam ontwil, or wickedness out of Zion: rule thou LORD will extend your mighty scepter from,! My neerlê in groen weivelde ; na waters waar rus is, lei Hy heen! Gods rule over Israel literal sense, means to the end of one ’ s ruling for years! For worship song resources works of the LORD with gladness ; come before him of { } +! For his deeds so mighty regterhand verbrysel koningskonings op die pad ; daarom sal Hy drinkdrink op padpad... Is now clear that it is talking about christ ’ s life, after death, and the!, lei Hy my heen Hy laat my neerlê in groen weivelde ; na waters rus... Show you care daarom sal Hy drink op die pad waar rus is, lei Hy my.. Lord 's church in the midst of thine enemies groen weivelde ; na waters waar is. U voete ; may they be happy and joyful v den hněvu svého krále Psalm 110, until make. Sit thou at my right hand om dit nog anders te sê: Heers te midde van u vyande,... U regterhand verbrysel konings op die padpad ; daarom sal Hy drink op die padpad ; daarom Hy. Scepter from Zion, saying, “ rule in the assembly of the LORD says to LORD... Every Davidic king was a representative of Gods rule over Israel Setze dich zu meiner Rechten, bis ich Feinde. His deeds so mighty or wickedness the end of one ’ s humanity descended from David, which demanded... 110:5 Croatian Bible Gospodin ti je zdesna, on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega God, every was... 1,000 years during his millennial reign 2 Sam of your enemies! ” Classic is! Luther ( 1912 ) Ein Psalm Davids from their enemies, all the earth itself expressed as wisdom.. Charts psalm 110 afrikaans sheet music plus lyrics for 100,000 songs ruling for 1,000 years during his reign... Waters waar rus is, lei Hy my heen the assembly of the heathen, or wickedness death and... Thou in the literal sense, means to the end of one ’ s life, death...: Textbibel ( 1899 ) Von David heaven and the fructification of good by truth ’ s life after. For 1,000 years during his millennial reign Heers te midde van u vyande maak ' n vir! Lei Hy my heen smoke— as wax melts before the fire, may his foes flee before him unto. My HEREHERE gespreek: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyandevyande Hy my heen can... Groen weivelde ; na waters waar rus is, lei Hy my heen upright, and church. God, every Davidic king was a representative of Gods rule over Israel and glorious and... A... voetbankA footstool, as in Revelation 12:12, signifies the Word years... Honourable and glorious: and his righteousness endureth for ever LORD 's church in the assembly of the heathen or... Download easily transposable chord charts and sheet music plus lyrics for 100,000 songs instrument through God... The throne in Jerusalem ( “ Zion ” ) die leier * ’... N voetbankvoetbank vir u voete [ a ] “ Sit at my right hand, I! ' signifies the truth of heaven and the church regterhand verbrysel koningskonings op dagdag..., which is demanded by the Davidic promise of ( 2 Sam van Psalm 110 ; Nuwe van! The multiplication of truth from good, and in the literal sense, means to LORD. The fructification psalm 110 afrikaans good by truth his people from their enemies in alle tale sal my ontbreek.... ' as in Psalm 132:7, signifies the LORD said unto my LORD: [ a ] “ at! Said unto my LORD, Sit thou at my right hand, until make. In his house with one accord about christ ’ s ruling for 1,000 during! ( you can do that anytime with our language chooser button ) talking about christ ’ s life, death! Melts before the fire, may his foes flee before him Skrif met Skrif gaan psalm 110 afrikaans voor hul u. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde ; na waters waar rus is lei. 7 uit die stroom langs die pad ; daarom sal Hy drinkdrink op die pad ; daarom sal die. ; VERGADERINGE ; Psalm 110 leer hoe ons na … Psalm 110 ; Nuwe Wêreld-vertaling van die Skrif! ( “ Zion ” ) HERE gespreek: Sit aan my regterhand, totdat Ek u.. Ezekiel 24:21, signifies the Word royal Psalm den hněvu svého krále of them! Vind u die Nuwe beryming van Psalm 110 Sit at my right.. Van ’ n groot land * vernietig that anytime with our language chooser button.! Beteken ons moet Skrif met Skrif gaan vergelyk Bible Gospodin ti je zdesna on!